Piramide van Maslow

Deze theorie geeft inzicht in hoe Natuurlijk Leren (intrinsiek gemotiveerd leren) kan werken. Maar ook wanneer het niet plaatsvindt. Natuurlijk Leren kan niet plaatsvinden als iemand zich niet ‘veilig voelt’ ofwel, basale behoeften niet zijn afgedekt. Een hoog leerrendement wordt dus gehaald als alle behoeften, inclusief waardering krijgen, is afgedekt.

Maslow was een wetenschapper die keek naar ‘de gezonde mens’. Dit was nieuw ten opzichte van vroegere psychologen als Freud, die juist de ‘ziektebeelden’ bestudeerden. Als voorbeeld droeg hij aan: “Je gaat niet naar kreupele mensen kijken om te leren hoe je het beste kunt rennen; wereldkampioenen in hardlopen zijn daarvoor veel geschikter. Op basis van observaties van mensen die ‘hoge prestaties’ neerzetten, stelde Maslow zijn theorie op. Deze theorie gaf aan dat mensen eerst een bepaalde behoefte vervuld moest hebben alvorens behoefte te krijgen naar de volgende. Dus als je werkelijk honger hebt, dan riskeer je onveiligheid als oorlog om toch aan eten te komen. De behoefte, hieronder in een figuur afgebeeld, volgen elkaar op.

De hoogste behoefte is dus zelfontplooiing. Dit geeft aan dat mensen zich willen ontwikkelen, als ze daar aan toekomen. Maslow ontdekte dat mensen die met deze behoefte bezig waren aan een aantal kenmerken voldeed, waaronder het veelvuldig beleven van plezier en volledig op kunnen gaan in een bezigheid. Een interessant detail is dat hij dit ook consequent waarnam bij kinderen. Hij vroeg zich af, hoe het kwam dat dit op latere leeftijd verdween.

Maslow, A. H. (1943):
Maslow in Wikipedia
Nederlandse tekst Maslow en zijn theorie
A Theory of Human Motivation , Psychological Review, 50, 370-396

Posted in maslow | Comments Off