Home

Natuurlijk Leren, het Nieuwe Leren, Vraaggestuurd onderwijs, (sociaal) constructivisme, Iederwijs. Nieuwe namen voor leren buitelen over elkaar heen de pers in.
Wat is de (wetenschappelijke) achtergrond van deze verandering?
Waarom komt het nu zo sterk op?
En wat zijn de overeenkomsten van deze nieuwe vormen van onderwijs?
Daarover gaat deze site.

Vernieuwingen zoeken in dezelfde richting: het sociaal constructivisme

Er is binnen het onderwijs momenteel veel verandering gaande. Er wordt gezocht naar manieren om onderwijs anders in te richten. Elke onderwijsorganisatie geeft zijn eigen naam aan de vernieuwing zoals zij zien dat het onderwijs vorm moet krijgen. De meeste van deze vernieuwingen zoeken echter in dezelfde richting. De leidraad voor deze vernieuwingen is het sociaal constructivisme.

Waar het bij deze vernieuwingen wezenlijk om gaat is dat ieder mens (kind) de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Om al deze vernieuwende onderwijsvormen met dit uitgangspunt voor het gemak onder één noemer te brengen, gebruiken wij op deze site de term ”Natuurlijk Leren”.

Posted in home | Comments Off

Bestaande onderwijs komt uit een ander denkkader

Het Klassikaal-Methodisch onderwijs komt voort uit een ander denkkader dan het Natuurlijk Leren.
Onder Klassikaal-Methodisch onderwijs verstaan wij: het onderwijs wat gegeven wordt door één docent voor een groep, die via methodes leerstof overbrengt. Bijna alle bestaande scholen vallen onder het Klassikaal-Methodisch onderwijs. Het Klassikaal-Methodisch onderwijs heeft als grondslag (voornamelijk) het behaviorisme.

Posted in home | Comments Off

Miscommunicatie tussen denkkaders

In de pers, bij de inspectie, in de politiek en binnen scholen is veel discussie over hoe scholen ingericht zouden moeten worden. Het lijkt wel of er een strijd is losgebarsten tussen mensen die wel geloven in Natuurlijk Leren en mensen die er niet in geloven. Er is veel onbegrip doordat mensen vanuit het ene denkkader het andere bekritiseren.

Posted in home | Comments Off

Opheldering over denkkaders

Om met begrip te kunnen kijken naar de inrichting van de verschillende soorten onderwijs is het nodig om elkaars denkkader te begrijpen. Pas als het denkkader helder is, kan een zinnige discussie ontstaan. Wij willen met deze site inzicht geven in de twee denkkaders. Daarnaast willen wij inzicht geven in het ontstaan van deze denkkaders en hun plaats binnen de wetenschap.

Posted in home | Comments Off